Hakemus

Hakemus

Hakija


Haluatko ilmoituksen myös sähköpostiin
Siviilisääty
Raskaustodistus

Toinen hakija


Asuu hakijan kanssa

Muut asumaan tulevat henkilöt

Anna tiedot muusta asukkaasta /

Haettava huoneisto

Haettava asuntotyyppi
Talotyyppi
Huoneistotyyppi

Asunnottomuus

Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä

Olen/olemme

Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta

Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä

Muuttovelvoitteen syy

Mahdolliset päätökset on liitettävä hakemuksen liitteiksi (LIITTEET-kohta)

Muutto paikkakunnalle työpaikan tai muun syyn vuoksi

Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä


Tiedot nykyisestä asunnosta ja asuntotarpeesta

Asumisväljyys, talo- ja huoneistotyyppi

Talotyyppi
Huoneistotyyppi

Asunnon varustetaso ja kunto

Varustetaso
Asunnon kunto

Asunnon hallintasuhde, kustannukset ja sisäänmuuttovuosi

Hallintasuhde

Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat

Tulot ja varallisuus

Anna asumaan tulevien henkilöiden kyseiset tulo- tai menotiedot. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, niin kirjoita yhteissumma 'Yhteensä €'-kenttään ja yksilöi tiedot 'Lisäselvitys/erittely'-kenttään.

Hakija

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka

Muut velat

Avio/avopuoliso

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka

Muut velat

Muut asukkaat

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka

Muut velat

Selvitys omistusasunnoista/kiinteistöistä ja muusta varallisuudesta

Omistusasunto/kiinteistö /

Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi

Asunnon käyttö

Muu varallisuus

Lisätiedot ja hakemuksen lähettäjä

Hakemuksen lähettäjä