Avustuksen tarkoitus ja hakijan tiedot

Avustuksen tarkoitus

Avustusta voi hakea yhdistys, yhdistyksen jaos tai joukkue. Avustusta voi voimassa olevien avustussääntöjen mukaan hakea seuraaviin tarkoituksiin:

  • säännöllisen (esim. viikoittainen, kausikohtainen), kuntalaisia palvelevan liikuntaharrastuksen toteuttamisen kuluihin

  • edellistä kohtaa edistävään kouluttautumiseen

  • yhdistyksen järjestämän tai koordinoiman lajileirin osallistumiskuluihin

  • yhdistyksen järjestämän tai koordinoiman kilpailutoiminnan kustannuksiin

Hakija

Yhteyshenkilö

Avustus