Oppilas

Esiopetus on koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Rantasalmen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetusta järjestetään Rantasalmen yhtenäiskoulun tiloissa.

Katsomusaineen valinta

Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusta näihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville sekä elämänkatsomustiedon opetusta uskontokuntiin kuulumattomille. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen, ellei huoltaja ilmoita oppilaan osallistuvan evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustiedon ja muun kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetukseen voi ilmoittautua kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Katsomusaineen opetusta järjestetään, jos on samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita vähintään kolme.

Uskontokunta
Katsomusaine

Huoltajat

Huoltaja /

Huoltajan tyyppi

Lisätietoja ja ilmoituksen lähettäjä

Ilmoituksen lähettäjä